Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62018
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367005
Katalogové èíslo 70389
Název dokumentu Spotřeba zařízení informační technologie - Metody měření
Anglický název Power consumption of information technology equipment - Measurement methods
Datum vydání 01.06.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 35.020 - Informační technologie (IT) obecně
35.260 - Kancelářské stroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova informační technologie,metody měření,měření spotřeby,zařízení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 620182003
IEC 620182003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62018 Tato mezinárodní norma definuje zkušební metody používané pro měření spotřeby zařízení informační technologie při různých režimech práce, Volbou režimů se dosahuje energetických úspor, zařízení po skončení požadovaného úkonu většinou nemusí být plně aktivováno a do dalšího povelu pracuje v různých úsporných režimech podle zvoleného programu. Norma je důležitá pro účely managementu těchto zařízení. Zařízení, způsoby napájení i příslušné definice jsou uvedeny v IEC 60950-1.