Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14259
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 668632
Katalogové èíslo 70348
Název dokumentu Lepidla na podlahové krytiny - Požadavky na mechanické a elektrické charakteristiky
Anglický název Adhesives for floor coverings - Requirements for mechanical and electrical performance
Datum vydání 01.05.2004
Datum ukonèení platnosti 01.08.2021
Datum úèinnosti 01.06.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 83.180 - Lepidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Podlahová krytina,elektrický odpor,lepidlo,pevnost v odlupování,pevnost ve smyku,požadavek,rozměrová stabilita,zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 142592003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512263ČSN EN ISO 22636 2021
Anotace

ČSN EN 14259 Tato norma předepisuje požadavky na vlastnosti lepidel v kombinaci s charakteristickými typy podlahových krytin. V přehledné tabulce uvádí požadavky na lepidla na různé druhy podlahových krytin a odpovídající zkušební normy (pevnost v odlupování a ve smyku, rozměrové změny a elektrický odpor).