Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60404-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 345884
Katalogové èíslo 70334
Název dokumentu Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 200 kHz s použitím toroidních vzorků
Anglický název Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 200 kHz by the use of ring specimens
Datum vydání 01.05.2004
Datum ukonèení platnosti 29.06.2021
Datum úèinnosti 01.06.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 17.220.20 - Měření elektrických a magnetických veličin
29.030 - Magnetické materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova magneticky měkké materiály,magnetické materiály,metody měření magnetických vlastností,střídavá magnetická měření,toroidní zkušební vorky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60404-62003
IEC 60404-62003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506813ČSN EN 60404-6 2004Z129.06.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
15187ČSN IEC 404-6 1993
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506812ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2 2019
Anotace

ČSN EN 60404-6 Norma specifikuje metody měření střídavých magnetických vlastností magneticky měkkých materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 200 kHz, ale nezahrnuje elektrotechnické ocele a magneticky měkké ferity. Materiály, které pokrývá tato část EN 60404 zahrnují takové speciální slitiny, které jsou uvedeny v IEC 60404-8-6, amorfní a nanokrystalické materiály, lisované a slinované součásti a kovové součásti vyrobené vstřikováním, které jsou uvedeny v IEC 60404-8-9, odlévané součásti a magneticky měkké kompozitní materiály. Předmětem ČSN EN 60404-6 je stanovení obecných principů a technických podrobností měření magnetických vlastností magneticky měkkých materiálů pomocí metody s toroidními vzorky. Pro měření materiálů dodaných v práškovém stavu se zhotoví toroidní zkušební vzorek lisovací metodou vhodnou pro tento materiál. Stejnosměrná magnetická měření na magneticky měkkých materiálech se musí provést toroidní metodou podle IEC 60404-4. Stanovení magnetických charakteristik magneticky měkkých součástí musí být provedeno podle IEC 62044-3. Obvykle musí být měření provedeno při teplotě okolí (23 + 5) °C na toroidních zkušebních vzorcích, které musí být nejdříve zmagnetovány a pak odmagnetovány. Měření může být provedeno při jiných rozsazích teploty, podle dohody mezi dodavatelem a odběratelem.