Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 9692-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 050025
Katalogové èíslo 70290
Název dokumentu Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 4: Plátované oceli
Anglický název Welding and allied processes - Recommendations for joint preparation - Part 4: Clad steels
Datum vydání 01.05.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.160.40 - Svarové spoje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova obloukové svařování,plátované oceli,plátování,svařování
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 9692-42003
ISO 9692-42003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68934ČSN EN ISO 9692-4 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 9692-4 Norma ČSN EN ISO 9692 se skládá ze čtyř částí, které mají společný název Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů. V normě ČSN EN ISO 9692-4 jsou obsažena doporučení pro typy přípravy svarových spojů plátovaných ocelí. Doporučené typy přípravy svarových spojů a jejich rozměry jsou uvedeny v tabulkách 1 až 4. Podrobnosti týkající se doporučení ke svařování plátovaných ocelí jsou uvedeny v ČSN EN 1011-5.