Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13584
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732136
Katalogové èíslo 70227
Název dokumentu Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování tlakem správkových výrobků
Anglický název Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of creep in compression for repair products
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.080.40 - Betonové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova CC,Dotvarování,PC,PCC,deformace,smrštění
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 135842003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70187ČSN EN 13584 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13584 Norma popisuje postup zkoušky dotvarování tlakem správkových malt na polymerní i cementové bázi. Zkušební tělesa jsou podrobena tlakovému zatížení při současném sledování jejich deformace. Zatížení působí na zkušební tělesa po celkovou dobu 26 týdnů. Součástí zkoušky je i měření smršťování u kontrolních těles, aby bylo možno jeho hodnotu z měření dotvarování tlakem eliminovat.