Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 02 2311
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 022311
Katalogové èíslo 70217
Název dokumentu Zápustné nýty
Anglický název Countersunk-head rivets
Datum vydání 01.05.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 21.060.40 - Nýty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
310ČSN 02 2311 1967
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 02 2311 Norma platí pro výrobu a konstrukci zápustných nýtů. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost nýtů v rozsahu průměrů nýtů od 1 mm do 36 mm, způsob označení materiálu, svěrné délky při závěrné hlavě půlkulové nebo zápustné a způsob označení nýtu.