Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 02 2317
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 022317
Katalogové èíslo 70216
Název dokumentu Zápustné nýty s čočkovitou hlavou s úhlem 100°
Anglický název 100° countersunk-head rivets with lenticular head
Datum vydání 01.05.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 21.060.40 - Nýty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova 100°,Nýty,Zápustný nýt,Čočkovitá hlava,Úhel,Úhel 100°
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
313ČSN 02 2317 1967
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 02 2317 Norma platí pro výrobu a konstrukci zápustných nýtů s čočkovitou hlavou s úhlem 100 stupňů. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost nýtů v rozsahu průměrů nýtů od 1,6 mm do 5 mm, způsob označení materiálu a způsob označení nýtu.