Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1339
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723039
Katalogové èíslo 70209
Název dokumentu Betonové dlažební desky - Požadavky a zkušební metody
Anglický název Concrete paving flags - Requirements and test methods
Datum vydání 01.12.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 93.080.20 - Materiály pro stavbu pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Betonové dlažební desky,chování při požáru,fyzikální vlastnosti,hodnocení shody,mechanické vlastnosti,odchylky,odolnost proti obrusu,odolnost proti povětrnostním vlivům,odpor proti smyku/skluzu,požadavky,reakce na oheň,technické parametry,tepelná vodivost,trvanlivost,třídy,vizuální hlediska,vzhled,zkušební metody,řízení výroby
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13392003
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
77336ČSN EN 1339 2004Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
5460ČSN 72 3210 1973
68125ČSN EN 1339 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1339 Tato evropská norma stanovuje požadavky na materiály, vlastnosti a zkušební metody pro cementem pojené betonové dlažební desky a doplňková příslušenství. Platí pro prefabrikované betonové desky a doplňková příslušenství, které se používají pro zpevněné dopravní plochy a střešní krytiny.