Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60050-151
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 70129
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary - Part 151: Electrical and magnetic devices
Datum vydání 01.09.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
29.100.01 - Součásti elektrických zařízení obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Elektrotechnika,elektrická zařízení,magnetická zařízení,slovník
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60050-1512001
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
96586ČSN IEC 60050-151 2004A1
503955ČSN IEC 60050-151 2004A2
510041ČSN IEC 60050-151 2004A3
511471ČSN IEC 60050-151 2004A4
513352ČSN IEC 60050-151 2004A5
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17195ČSN IEC 50(151) 1995
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60050-151 V této normě je uvedena všeobecná terminologie používaná v různých oborech elektrotechniky (např. "elektřina", "magnetismus", "elektronika", "zařízení", "součástka" atd.), všeobecné termíny vztahující se ke spojování a spojovacím zařízením, termíny vztahující se k elektrickým a magnetickým zařízením pro všeobecné účely, jako jsou rezistory, transformátory, relé atd., a termíny vztahující se k vlastnostem, používání, zkouškám a provozním podmínkám těchto zařízení.