Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 3022-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333022
Katalogové èíslo 70080
Název dokumentu Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0
Anglický název Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 1: Factors for the calculation of short-circuit currents according to IEC 60909-0
Datum vydání 01.05.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.220.01 - Elektřina. Magnetismus. Obecná hlediska
29.240.20 - Elektrická přenosová a distribuční vedení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova ekvivalentní napěťový zdroj,korekční součinitel,metoda výpočtu,napěťový součinitel,příspěvek zkratového proudu,součinitele,trojfázová soustava,zkratový proud
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC TR 60909-12002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20918ČSN IEC 909-1 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 3022-1 Norma ČSN 33 3022-1 obsahuje překlad IEC TR 60909-1:2002. Norma se zabývá zkratovými proudy v trojfázových střídavých soustavách a úzce navazuje na normu EN 60909-0. Zaměřuje se v potřebném rozsahu na podstatu a používání součinitelů nezbytných pro zajištění výpočtů zkratových proudů v trojfázových soustavách podle EN 60909-0 s dostatečnou technickou přesností a co možná nejjednodušším postupem. Norma nemění zásady standardizovaného výpočetního postupu uvedeného v EN 60909-0. Norma dále uvádí postup určení příspěvku asynchronních motorů nebo skupin těchto motorů (ekvivalentních motorů) k počátečnímu souměrnému rázovému zkratovému proudu. Je důležitou částí souboru norem pro výpočet zkratových proudů v trojfázových střídavých soustavách.