Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1209
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 755805
Katalogové èíslo 70029
Název dokumentu Chemické výrobky používané pro úpravu vody, určené k lidské spotřebě - Křemičitan sodný
Anglický název Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium silicate
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 71.100.80 - Chemické prostředky na čištění vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12092003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55024ČSN EN 1209 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace