Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 14649-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 184320
Katalogové èíslo 70022
Název dokumentu Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 1: Přehled a základní principy
Anglický název Industrial automation systems and integration - Physical device control - Data model for computerized numerical controllers - Part 1: Overview and fundamental principles
Datum vydání 01.05.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.040.20 - Číslicově řízené stroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova CAD systémy,CAM systémy,CNC kontroléry,NC funkce,konstrukční typové vlastnosti,modely dat,pracovní krok,pracovní plán,projekt,proveditelná operace,struktura programu,vlastnosti obrábění
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 14649-12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 14649-1 ČSN ISO 14649-1 je první ze série norem, které prezentují nový model přenosu údajů mezi CAD/CAM systémy a CNC stroji. Odstraňuje nedostatky ISO 6983 tím, že specifikuje spíše procesy obrábění než pohyb obráběcího nástroje a využívá koncepci pracovní kroků (Workingsteps) orientovanou na objekt. Pracovní kroky odpovídají vlastnostem obrábění na vysoké úrovni a s tím souvisejících parametrů procesu. CNC kontroléry odpovídají za transformaci pracovních kroků na pohyby v jednotlivých osách a na operace nástroje. Hlavním přínosem série norem ISO 14649 je v tom, že používají stávající modely dat podle ISO 10303. ISO/TC 184/SC 1/WG 7 očekává postupný přechod od programování podle ISO 6983 k programování založenému na přenositelnosti základních charakteristických vlastností. První uživatelé série norem ISO 14649 budou určitě podporovat ruční i programové zadávání dat podle dříve používaných G a M kódu, stejně tak jako moderní kontroléry podporují rozhraní s příkazovými řádky (command-line interfaces) i grafická uživatelská rozhraní (graphical user interfaces). Tento postup bude pravděpodobně snazší, jakmile začnou převládat kontroléry s otevřenou architekturou. Série norem ISO 14649 proto nezahrnuje dříve používané programové příkazy, které by jinak snižovaly užitečnost normy. Celá série norem ISO 14649 je harmonizována s ISO 10303 ve společné oblasti dat o výrobku pomocí informačního modelu podle ISO 10303-238 Model interpretované aplikace (AIM) v průběhu celého životního cyklu. Norma ČSN ISO 14649-1 Přehled a základní principy, obsahuje pět informativních příloh. Příloha A uvádí použití a přiřazení konstrukčních typových vlastností podle ISO 10303-224 v ISO 14649, příloha B představuje "Model činnosti aplikace", který vysvětluje systémové prostředí a činnosti ISO 14649 ve výrobním procesu. Příloha C uvádí přehled struktury modelu dat jako schéma EXPRESS-G. Příloha D popisuje vztah ISO 14649 k ISO 10303 (STEP). Příloha E uvádí hypotetický scénář, který má ilustrovat celý životní cyklus aplikace ISO 14649 ve výrobním závodě. Je to představa budoucího přenosu dat jak je zamýšlí tato mezinárodní norma.