Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 02 2302
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 022302
Katalogové èíslo 69988
Název dokumentu Přesné nýty s půlkulovou hlavou
Anglický název Precision button-head rivets
Datum vydání 01.04.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 21.060.40 - Nýty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Nýty,Přesné nýty,Půlkulová hlava
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
307ČSN 02 2302 1955
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 02 2302 Norma platí pro přesné nýty s půlkulovou hlavou. Norma stanovuje rozměry s mezními úchylkami a přibližnou hmotnost nýtů v rozsahu průměrů nýtů od 1,6 mm do 10 mm, způsob označení materiálu a způsob označení nýtu.