Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 02 2301
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 022301
Katalogové èíslo 69987
Název dokumentu Nýty s půlkulovou hlavou
Anglický název Button-head rivets
Datum vydání 01.04.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 21.060.40 - Nýty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Nýty,Půlkulová hlava
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
306ČSN 02 2301 1967
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 02 2301 Norma platí pro výrobu a konstrukci nýtů s půlkulovou hlavou. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost nýtů v rozsahu průměrů nýtů od 1 mm do 36 mm, způsob označení materiálu, svěrné délky při závěrné hlavě půlkulové nebo zápustné a způsob označení nýtu.