Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13508-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756116
Katalogové èíslo 69937
Název dokumentu Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Condition of drain and sewer systems outside buildings - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.07.2004
Datum ukonèení platnosti 01.04.2005
Datum úèinnosti 01.08.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13508-12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71894ČSN EN 13508-1 2005
Anotace