Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 301 258 V1.2.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 879547
Katalogové èíslo 69884
Název dokumentu Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Vrácení volání - doplňková služba [mod ISO/IEC 15052:2003]
Anglický název
Datum vydání 01.06.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 301 258 V1.2.12004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace