Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 6807
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 635422
Katalogové èíslo 69854
Název dokumentu Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro vrtačky a vibrační aplikace - Specifikace
Anglický název Rubber hoses and hose assemblies for rotary drilling and vibration applications - Specification
Datum vydání 01.07.2004
Datum ukonèení platnosti 01.08.2020
Datum úèinnosti 01.08.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 75.180.10 - Zařízení pro průzkum a těžbu ropy a zemního plynu
83.140.40 - Hadice
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 68072003
ISO 68072003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace