Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15876-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646416
Katalogové èíslo 69841
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky
Anglický název Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutylene (PB) - Part 2: Pipes
Datum vydání 01.07.2004
Datum ukonèení platnosti 01.06.2006
Datum úèinnosti 01.08.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.20 - Trubky z plastů
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 15876-22003
ISO 15876-22003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75720ČSN EN ISO 15876-2 2006
Anotace