Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12101-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389700
Katalogové èíslo 69805
Název dokumentu Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla
Anglický název Smoke and heat control systems - Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators
Datum vydání 01.04.2004
Datum ukonèení platnosti 31.12.2018
Datum úèinnosti 01.05.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
23.120 - Ventilátory. Větráky. Klimatizační zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Bezpečnost před ohněm,Bezpečnostní systémy v budovách,Bezpečnostní zařízení,Bezpečností technika,Materiály odolné proti plamenům,Měření fyzikálních vlastností,Ochrana proti požáru,Odvod kouře a tepla,Odvětrání kouře a tepla,Požár,Požární bezpečnost staveb,Protipožární zařízení,Zařízení pro odvod kouře a tepla,Zkoušení,Zkoušky,Šíření požáru
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12101-22003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502750ČSN EN 12101-2 2004Z131.12.2018
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502749ČSN EN 12101-2 ed. 2 2017
Anotace

ČSN EN 12101-2 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 191/ SC 1 "Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla", jejíž sekretariát zajišťuje BSI. Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2005. Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU. Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy. Tato evropská norma je jednou z deseti částí evropské normy EN 12101, která se týká zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla. Tato evropská norma má obecný název "Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla" a tvoří jí následujících deset částí: Část 1: Technické podmínky pro kouřové zástěny - Požadavky a zkušební metody Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla Část 4: Odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla - Instalace a zkušební metody Část 5: Navrhování a výpočet zařízení pro odvod kouře a tepla odvětráním (vydáno jako CR 12101-5) Část 6: Navrhování, výpočtové metody a postupy instalace systémů pro usměrňování pohybu kouře pracujících na základě rozdílu tlaků Část 7: Technické podmínky pro potrubí pro odvod kouře Část 8: Technické podmínky pro kouřové klapky Část 9: Technické podmínky pro ovládací panely a nouzové ovládací panely Část 10: Technické podmínky pro dodávku energie EN 12101 je součástí řady evropských norem, které zahrnují: - plynová hasicí zařízení (EN 12094 a ISO 14520-1); - sprinklerová zařízení (EN 12259); - prášková zařízení (EN 12416); - systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184); - pěnová zařízení (EN 13565); - hadicové systémy (EN 671); - vodní sprejová zařízení.