Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60044-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351358
Katalogové èíslo 69795
Název dokumentu Přístrojové transformátory - Část 8: Elektronické transformátory proudu
Anglický název Instrument transformers - Part 8: Electronic current transformers
Datum vydání 01.07.2004
Datum ukonèení platnosti 05.07.2022
Datum úèinnosti 01.08.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.220.20 - Měření elektrických a magnetických veličin
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova ECT,chyba proudu,chyba převodu,chyba úhlu,elektronický přístrojový transformátor,elektronický transformátor proudu,fázová chyba,měření,měřicí transformátor,proudový senzor,převod,převodník,přístrojový transformátor,třída přesnosti,zpoždění
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60044-82002
IEC 60044-82002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502741ČSN EN 60044-8 2004Z105.07.2022
509073ČSN EN 60044-8 2004Z205.07.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67558ČSN EN 60044-8 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509072ČSN EN IEC 61869-9 2020
Anotace

ČSN EN 60044-8 Tato norma se vztahuje na nově vyráběné elektronické transformátory proudu s analogovým napěťovým nebo digitálním výstupem pro použití s elektrickými měřicími a jisticími přístroji pro kmitočty od 15 Hz do 100 Hz.