Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 1763
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 804434
Katalogové èíslo 69766
Název dokumentu Koberce - Zjišťování počtu chomáčků a/nebo smyček na jednotku délky a na jednotku plochy
Anglický název Carpets - Determination of number of tufts and/or loops per unit length and per unit area
Datum vydání 01.05.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 59.080.30 - Textilní tkaniny
59.080.60 - Textilní podlahové krytiny
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 17631986
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace