Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 19219
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 588820
Katalogové èíslo 69760
Název dokumentu Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení viditelných stop sedimentu v surových tucích a olejích
Anglický název Animal and vegetable fats and oils - Determination of visible foots in crude fats and oils
Datum vydání 01.07.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 67.200.10 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 192192003
ISO 192192002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace