Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14330
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 321841
Katalogové èíslo 69757
Název dokumentu Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Kruhové článkové řetězy
Anglický název Inland navigation vessels - Studless anchor chain - Round steel link chain
Datum vydání 01.05.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 47.060 - Plavidla vnitrozemské plavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 143302003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace