Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 9831
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 467034
Katalogové èíslo 69753
Název dokumentu Krmiva, živočišné produkty a exkrementy nebo moč - Stanovení hrubé energie - Kalorimetrická metoda
Anglický název Animal feeding stuffs, animal products, and faeces or urine - Determination of gross calorific value - Bomb calorimeter method
Datum vydání 01.05.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 65.120 - Krmiva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 98312003
ISO 98311998
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace