Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1443
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 734200
Katalogové číslo 69740
Název dokumentu Komíny - Všeobecné požadavky
Anglický název Chimneys - General requirements
Datum vydání 01.09.2004
Datum ukončení platnosti 01.12.2019
Datum účinnosti 01.10.2004
Věstník vydání (měs/rok) 9/04
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.060.40 - Komíny. Světlíky. Šachty
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova Komíny,kondenzát,kouřovod,požární odolnost,spaliny,spotřebič paliv
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 14432003
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
67619ČSN EN 1443 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
507906ČSN EN 1443 2019
Anotace

ČSN EN 1443 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1443:2003, která stanovuje všeobecné požadavky na domovní komíny. Vývoj spotřebičů paliv, který byl vyvolán požadavky na racionální využití energií a na ochranu životního prostředí, měl za následek i nový technický vývoj v oblasti domovních komínů. Proto byla pro domovní komíny vytvořena nová doplňující pravidla v podobě obecné technické normy. Tato norma má obecný charakter a definuje všechny dnes známé typy domovních komínů, jakož i způsoby jejich provozování. Např. provoz komínů při přetlaku a při tvorbě kondenzátu. Komíny se skládají z různých konstrukčních dílů a mohou být sestaveny například jako: - Systémové komíny, vytvořené s použitím kompatibilních prvků nakoupených nebo zajištěných jedním výrobcem, který pak přejímá odpovědnost za celý výrobek, nebo - individuální komíny, které jsou v souladu s prováděcí normou smontovány nebo postaveny na stavbě s použitím kompatibilních dílů, které mohou pocházet od jednoho nebo od více různých výrobců. * Tato evropská norma zastřešuje oba případy. Příloha A pak obsahuje specifikaci provozních požadavků na systémové komíny a individuální komíny. Tato evropská norma rovněž stanovuje schéma pro označení komínů, které umožňuje vytvořit libovolnou kombinaci spotřebiče paliv a komína. Schéma bere v úvahu např. oblasti s různými klimatickými podmínkami a různá paliva. Norma rovněž stanovuje požadavky na požární odolnost komína, schopnost zabránit vznícení hořlavých látek vyskytujících se v blízkosti komína a zamezit přenosu požáru komínem v budově, např. z jednoho požárního úseku do druhého. První vydání této normy bylo v roce 1999. Od té doby došlo k udělení mandátu pro komíny (M105) podle směrnice o stavebních výrobcích (CPD) jakož i ke zveřejnění několika evropských norem o zkoušení požární bezpečnosti. Z těchto důvodů došlo k přepracování předložené normy.