Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 251
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 914106
Katalogové èíslo 69727
Název dokumentu Vany pro sprchové kouty - Připojovací rozměry
Anglický název Shower trays - Connecting dimensions
Datum vydání 01.03.2004
Datum ukonèení platnosti 01.05.2013
Datum úèinnosti 01.04.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.70 - Hygienická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova připojovací rozměry,sanitární potřeby,sprchové kouty,vany
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 2512003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68168ČSN EN 251 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92735ČSN EN 251 2013
Anotace

ČSN EN 251 Tato norma, která přejímá evropskou normu EN 251:2003 (E), stanoví požadavky na připojovací rozměry pro sprchové kouty bez ohledu na materiál, který byl použit pro jejich výrobu.