Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13488
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 492132
Katalogové èíslo 69706
Název dokumentu Dřevěné podlahoviny - Mozaikové parkety
Anglický název Wood flooring - Mosaic parquet elements
Datum vydání 01.03.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 79.080 - Dřevěné polotovary
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Brinellova tvrdost,Dřevěné podlahoviny,běl,dřeviny,geometrické vlastnosti,klasifikace,lamelka,lepené spoje,montážní sestava,mozaikové parkety,opracování,oprava,označování,parketová tabule,přirozené barvy,renovace,rostlé dřevo,skladebný čtverec,suky,tolerance,třídění,vlhkost,volná třída,vzhled,výsušné trhliny,znaky dřeva,úchylky rozměrů
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 134882002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66906ČSN EN 13488 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13488 Tato evropská norma je jednou z řady norem týkajících se dřevěných podlahovin a dřevěných stěnových a stropních obkladů. Stanovuje vlastnosti mozaikových parket z rostlého dřeva pro použití jako podlahovina v interiéru. Stanovuje třídění podle vzhledu, rozměry a další vlastnosti lamelek mozaikových parket, skladebných čtverců, parketových montážních sestav a tabulí mozaikových parket, s povrchovou úpravou nebo bez ní. Je založena na současných rozměrových standardech v průmyslu a dalších vlastnostech spolu s funkcemi, které byly ověřeny zkoušením. Vzhled parket je ovlivněn zejména dřevinou, klasifikací a vzorem.