Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 676
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075802
Katalogové èíslo 69626
Název dokumentu Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením
Anglický název Automatic forced draught burners for gaseous fuels
Datum vydání 01.03.2004
Datum ukonèení platnosti 01.05.2009
Datum úèinnosti 01.04.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.060.20 - Hořáky na plynná paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova hořáky,hořáky s automatickým řízením,hořáky s ventilátorem,plynné palivo
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 6762003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
51773ČSN EN 676 1998
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83002ČSN EN 676+A2 2009
Anotace

ČSN EN 676 Norma stanoví termíny a definice, všeobecné požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti hořáků na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením. Norma obsahuje ustanovení týkající se řídicích a bezpečnostních přístrojů a uvádí postupy při zkoušce typu těchto hořáků. Norma platí pro hořáky na plynná paliva vybavené ventilátorem k nucenému přivádění spalovacího vzduchu a soustavou k automatickému řízení, které jsou určeny k použití v různých typech tepelných zařízení a které jsou provozovány s plynnými palivy, a dále hořáky s úplným předmísením a hořáky a částečným předmísením.