Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14149
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 770648
Katalogové èíslo 69624
Název dokumentu Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška volným pádem z jednostranného zdvihu
Anglický název Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Impact test by rotational drop
Datum vydání 01.02.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 55.180.40 - Kompletní přepravní balení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Manipulační jednotky,Obaly,Přepravní balení,Přístroje,Zkoušení,Zkouška pádem,Zkušební náplň,Zkušební vzorek
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 141492003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14149 Tato evropská norma stanovuje metody pro provádění zkoušky volným pádem z jednostranného zdvihu u kompletních přepravních balení nebo manipulačních jednotek. Tato zkouška může být prováděná buď jako jednorázová zkouška ke zkoumání účinků rotačního rázu, nebo jako součást řady zkoušek určených k měření schopnosti obalu nebo manipulační jednotky odolávat namáhání v distribučnímu systému, k němuž patří i riziko rotačního nárazu.