Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16871
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 643136
Katalogové èíslo 69569
Název dokumentu Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky a tvarovky z plastů - Metody přímého (přirozeného) stárnutí
Anglický název Plastics piping and ducting systems - Plastics pipes and fittings - Method for exposure to direct (natural) weathering
Datum vydání 01.02.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040.20 - Trubky z plastů
23.040.45 - Fitinky z plastů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova materiál,plasty,potrubní systémy,potrubí,přirozené stárnutí,rozvody vody,spoje,trubky,tvarovky,vlastnosti,zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 168712003
ISO 168712003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
50658ČSN EN 1056 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 16871 Tato norma předepisuje metodu vystavení plastových trubek a tvarovek, jednotlivých, smontovaných nebo jejich součástí, přirozenému stárnutí za cílem stanovení změn. Zkušební tělesa, zahrnující celý úřez trubky nebo její část, příp. tvarovku, nebo smontovanou sestavu, se připevní za stanovených podmínek na stojan a vystaví se přímo přírodním vlivům, takovým způsobem, aby na ně působila předepsaná nejmenší celková dávka slunečního záření na jednotku plochy. Povětrnostní podmínky a dávka záření během expozice se zaznamenávají během doby expozice v souladu s touto mezinárodní normou nebo příslušnými předmětovými normami.