Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12258-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 421403
Katalogové èíslo 69556
Název dokumentu Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 3: Odpad
Anglický název Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 3: Scrap
Datum vydání 01.02.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.13 - Životní prostředí. Ochrana zdraví. Bezpečnost (názvosloví)
01.040.77 - Metalurgie (názvosloví)
13.030.50 - Recyklace
77.120.10 - Hliník a slitiny hliníku
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova chemické složení,definice,druh odpadu,hliník,odběr vzorků,odpad,rejstřík,slitina hliníku,stav odpadu,terminologie,termíny,vlastnosti,zpracování
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12258-32003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12258-3 Tato norma obsahuje definice termínů, které se vztahují na odpad z hliníku a slitin hliníku, které napomáhají při komunikaci s hliníkárenským průmyslem a mezi průmyslem a oprávněnými orgány. Definice všeobecných termínů, které napomáhají při komunikaci s hliníkárenským průmyslem jsou uvedeny v ČSN EN 12258-1 (42 1403).