Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61131-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 187050
Katalogové èíslo 69555
Název dokumentu Programovatelné řídicí jednotky - Část 1: Všeobecné informace
Anglický název Programmable controllers - Part 1: General information
Datum vydání 01.03.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
35.240.50 - Aplikace informační technologie v průmyslu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova programovatelné řídicí jednotky,všeobecné informace
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61131-12003
IEC 61131-12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61131-1 Tato část 1 mezinárodní normy EN 61131 představuje první část souboru norem z oblasti programovatelných řídicích jednotek a jejich přidružených vnějších jednotek a měla by být používána společně s ostatními částmi (osm částí). Tato část stanovuje definice a identifikuje základní vlastnosti vztahující se k výběru a aplikaci programovatelných řídicích jednotek a jejich přidružených vnějších jednotek. Mezinárodní norma obsahuje 18 stran anglického textu.