Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1990
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730002
Katalogové èíslo 69473
Název dokumentu Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
Anglický název Eurocode: Basis of structural design
Datum vydání 01.03.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova diferenciace jakosti,kombinace zatížení,metoda dílčích součinitelů,mezní stavy,navrhování na základě zkoušek,odolnost konstrukce,spolehlivostní metody,ukazatele spolehlivosti,zatížení,zásady navrhování konstrukcí
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 19902002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
77811ČSN EN 1990 2004A1
85029ČSN EN 1990 2004Z1
85357ČSN EN 1990 2004Z2
87677ČSN EN 1990 2004Z3
97281ČSN EN 1990 2004Z4
511822ČSN EN 1990 2004Z5
75787ČSN EN 1990 2004A 101.05.2007
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
79242ČSN EN 1990 2004Opr.1
80665ČSN EN 1990 2004Opr.2
85026ČSN EN 1990 2004Opr.3
87457ČSN EN 1990 2004Opr.4
79822ČSN EN 1990 2004NA ed. A/Oprava 101.07.2011
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1990 ČSN EN 1990 stanovuje zásady a požadavky na bezpečnost, použitelnost a trvanlivost konstrukcí, popisuje zásady pro jejich navrhování a ověřování a uvádí pokyny pro související hlediska spolehlivosti konstrukcí. ČSN EN 1990 vychází z koncepce mezních stavů ve spojení s metodou dílčích součinitelů. Jsou zde uvedeny zásady pro stanovení zatížení a jejich účinků na konstrukci, zásady pro určení odolnosti konstrukce. ČSN EN 1990 poskytuje informace o managementu spolehlivosti staveb, o zásadách navrhování metodou dílčích součinitelů, o spolehlivostních metodách a o zásadách navrhování pomocí zkoušek. ČSN EN 1990 se má používat společně s EN 1991 až EN 1999 pro navrhování konstrukcí pozemních a inženýrských staveb včetně geotechnických hledisek, pro navrhování konstrukcí na účinky požáru, v situacích zahrnujících zemětřesení, výstavbu a dočasné konstrukce. ČSN EN 1990 lze použít pro navrhování konstrukcí, kde se uplatňují jiné materiály nebo zatížení, které nejsou v ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999. ČSN EN 1990 lze použít pro hodnocení existujících konstrukcí, při návrhu oprav a úprav nebo při posouzení změn využití konstrukcí. V některých případech mohou být nezbytná doplňující ustanovení.