Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60664-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330420
Katalogové èíslo 69466
Název dokumentu Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění
Anglický název Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution
Datum vydání 01.01.2004
Datum ukonèení platnosti 16.06.2020
Datum úèinnosti 01.02.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.080.30 - Izolační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova deska s plošnými spoji,ochrana,ochranná vrstva,pevná izolace,prostorová vzdálenost,vodič,základní materiál
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60664-32003
IEC 60664-32003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
87372ČSN EN 60664-3 2004A116.06.2020
503730ČSN EN 60664-3 2004Z116.06.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
58416ČSN IEC 664-3 2000
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503729ČSN EN 60664-3 ed. 2 2017
Anotace

ČSN EN 60664-3 Tato část normy IEC 60664 platí pro sestavy chráněné proti znečištění použitím ochranné vrstvy, zaléváním nebo lisováním, což umožňuje snížení vzdáleností a povrchových cest tak, jak je to popsáno v Části 1 nebo Části 5. POZNÁMKA 1 - V případě odkazů na Část 1 nebo Část 5 jsou míněny IEC 60664-1 nebo 60664-5. Tato norma uvádí požadavky a zkušební postupy pro dvě metody ochrany: - ochrana typu 1 zlepšuje mikrookolí chráněných částí; - ochrana typu 2 se považuje jako podobná pevné izolaci Tato norma je také určena pro všechny druhy chráněných desek s plošnými spoji včetně povrchu vnitřních vrstev vícevrstvých desek, podložek a podobně chráněných uspořádání. V případě vícevrstvých desek s plošnými spoji jsou vzdálenosti přes vnitřní vrstvu zahrnuty v požadavcích pro pevnou izolaci v Části 1. POZNÁMKA - Případy podložek jsou hybridní integrované obvody a tlustovrstvá technologie. Tato norma se vztahuje pouze na stálou ochranu. Nevztahuje se na uspořádání podrobená mechanickým úpravám nebo opravám. Zásady této normy jsou použitelné na pracovní, základní, přídavnou a zesílenou izolaci.