Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13559
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646922
Katalogové èíslo 69398
Název dokumentu Specifikace pro rázově modifikované koextrudované ABS/akrylové desky pro koupací vany a vany pro sprchové kouty pro domácí použití
Anglický název Specifications for impact modified coextruded ABS/Acrylic sheets for baths and shower trays for domestic purposes
Datum vydání 01.03.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 91.140.70 - Hygienická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 135592003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace