Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12365-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 166020
Katalogové èíslo 69364
Název dokumentu Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 2: Zkušební metoda uzavírací síly
Anglický název Building hardware - Gasket and weatherstripping for doors, windows, shutters and curtain walling - Part 2: Linear compression force test methods
Datum vydání 01.03.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 91.060.50 - Dveře. Okna
91.190 - Příslušenství budov
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12365-22003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace