Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1991-1-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730035
Katalogové èíslo 69328
Název dokumentu Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
Anglický název Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
Datum vydání 01.03.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova kategorie zatěžovaných ploch,objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů,užitná zatížení pozemních staveb,vlastní tíha stavebních prvků
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1991-1-12002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85030ČSN EN 1991-1-1 2004Z1
85358ČSN EN 1991-1-1 2004Z2
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85027ČSN EN 1991-1-1 2004Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1991-1-1 Anotace ČSN EN 1991-1-1 uvádí pokyny pro navrhování a zatížení pro navrhování konstrukcí pozemních a inženýrských staveb včetně některých geotechnických hledisek, a to pro objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů, vlastní tíhy stavebních prvků a pro užitná zatížení pozemních staveb. ČSN EN 1991-1-1 uvádí nominální hodnoty objemové tíhy určitých stavebních materiálů, některých materiálů pro mosty a skladovaných materiálů. Pro některé materiály jsou kromě toho uvedeny úhly vnitřního tření. Jsou zde poskytnuty metody pro stanovení charakteristických hodnot vlastní tíhy staveb. ČSN EN 1991-1-1 uvádí charakteristické hodnoty užitných zatížení stropních a střešních konstrukcí podle kategorií zatěžovaných ploch pozemních staveb. Jedná se o plochy obytné, společenské, obchodní a administrativní, garáže a dopravní plochy pro vozidla, plochy pro skladování a průmyslové činnosti, střechy a plochy pro přistávání vrtulníků. V ČSN EN 1991-1-1 jsou také uvedeny vodorovné síly pro zábradlí a dělicí stěny a doplňující pokyny pro svodidla v garážích.