Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15493
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646404
Katalogové èíslo 69311
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Specifikace pro součásti a systém - Metrické řady
Anglický název Plastics piping systems for industrial applications - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Specifications for components and the system - Metric series
Datum vydání 01.01.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova ABS,PVC-C,PVC-U,akrylonitril-butadien-styren,chlorovaný polyvinylchlorid,materiál,neměkčený polyvinylchlorid,plasty,potrubní systémy,potrubí,průmyslové aplikace,specifikace,spoje,trubky,tvarovky,vlastnosti,zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 154932003
ISO 154932003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
503284ČSN EN ISO 15493 2004A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 15493 Tato mezinárodní norma specifikuje vlastnosti a požadavky na potrubní systémy a jejich součásti vyrobené z akrylonitril-butadien-styrenu (ABS), neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) nebo chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C) určené k nadzemnímu použití v průmyslových aplikacích. Je určena pro odborníky, konstruktéry, certifikační orgány, kontrolní orgány, zkušební laboratoře, výrobce a uživatele. Tuto mezinárodní normu je možné použít pro ABS, PVC-U nebo PVC-C trubky, tvarovky, ventily a doplňkové příslušenství, pro jejich spoje a spoje se součástmi vyrobenými z jiných plastů a neplastových materiálů v závislosti na jejich vhodnosti, určené pro dopravu kapalných a plynných médií stejně jako tuhých látek v médiích pro průmyslové aplikace.