Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60942
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 368822
Katalogové èíslo 69298
Název dokumentu Elektroakustika - Akustické kalibrátory
Anglický název Electroacoustics - Sound calibrators
Datum vydání 01.01.2004
Datum ukonèení platnosti 03.01.2021
Datum úèinnosti 01.02.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.140.50 - Elektroakustika
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Akustika,akustické měření,elektroakustické zařízení,jmenovitý kmitočet,kalibrace
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 609422003
IEC 609422003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
505664ČSN EN 60942 2004Z103.01.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
54609ČSN EN 60942 1999
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504741ČSN EN IEC 60942 ed. 2 2018
Anotace

ČSN EN 60942 Tato mezinárodní norma specifikuje provozní požadavky na tři třídy akustických kalibrátorů: laboratorní etalon (třída LS), třída 1 a třída 2. Tolerance jsou nejmenší pro přístroje třídy LS a největší pro přístroje třídy 2. Akustické kalibrátory třídy LS se obvykle používají jen v laboratoři; akustické kalibrátory třídy 1 a třídy 2 se považují za akustické kalibrátory pro provozní použití. Podle specifikace uvedené v IEC 61672-1 je akustický kalibrátor třídy 1 primárně určen k použití se zvukoměrem třídy 1 a akustický kalibrátor třídy 2 je primárně určen k použití se zvukoměrem třídy 2. Podle specifikace uvedené v IEC 61094-1 jsou při prokazováních shody s požadavky této normy tolerance pro akustické kalibrátory třídy LS založeny na použití laboratorních etalonových mikrofonů. Podle specifikace uvedené v IEC 61094-4 jsou při prokazováních shody s požadavky této normy tolerance pro akustické kalibrátory třídy 1 a třídy 2 založeny na použití pracovních etalonových mikrofonů. Akustický kalibrátor, který má více hladin a více kmitočtů, má stejné označení třídy pro všechny kombinace hladiny akustického tlaku a kmitočtu, pro které je v návodu k použití stanoveno, že přístroj vyhovuje požadavkům této normy. Tato norma neobsahuje požadavky na ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve volném poli nebo v poli s dopadem zvuku v náhodném směru, které se mohou použít k nastavení absolutní citlivosti zvukoměru.