Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13198
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723020
Katalogové èíslo 69261
Název dokumentu Betonové prefabrikáty - Uliční vybavení a zahradní výrobky
Anglický název Precast concrete products - Street furniture and garden products
Datum vydání 01.03.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Betonové prefabrikáty,uliční vybavení,zahradní výrobky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 131982003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68285ČSN EN 13198 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13198 Tato evropská norma se zabývá širokou oblastí výrobků, které jsou velmi rozšířené a mají důležitou dekorativní funkci. Při uvážení velké rozmanitosti těchto výrobků norma stanovuje minimální požadavky pro různé výrobky a specifické požadavky pro některé zvláštní výrobky. Tato evropská norma předepisuje požadavky na výrobky z prefabrikovaného betonu pro vybavení ulic a zahrad. Tento druh prefabrikovaných nenosných prvků a příslušenství se může použít ve veřejných i soukromých plochách jako zahrady, parky, cesty pro pěší, náměstí, hlavně pro ztvárnění prostředí, nepředpokládá se však, že budou zatěžovány dopravou. Mohou být uplatněny i pro vnitřní použití. Příklady: výrobky pro zařízení prostor jako lavičky, sedátka, stoly, vybavení dětských hřišť, stupně schodišť, nádoby na květiny, kontejnery pro rostliny, fontány, bilbordy, označení ulic, ukazatele směru, osvětlované tabule, ohniště, poštovní schránky, sloupky pro upevnění prádelních šňůr, odpadkové koše, sochy, dekorativní sloupy a sloupky, prefabrikáty pro zakončení horního povrchu zdí, výrobky zabraňující erozi půdy třeba sdružené nádoby na květiny, lavice s vegetací bez dalšího vnějšího zatížení o výšce menší než 1 m, rámy nebo rošty kolem stromů, mříže, šlapáky. Tato norma se nezabývá dlažebními prvky, deskami, obrubníky, ploty, odvodňovacími kanály, svodidly, opěrnými stěnami ani protihlukovými stěnami.