Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13437
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 770156
Katalogové èíslo 69242
Název dokumentu Recyklace obalů a obalových materiálů - Kritéria recyklačních metod - Popis recyklačních procesů a diagramy materiálových toků
Anglický název Packaging and material recycling - Criteria for recycling methods - Description of recycling processes and flow chart
Datum vydání 01.01.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.030.50 - Recyklace
55.040 - Balicí materiály a příslušenství
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Druhotná surovina,Obal,Obalové materiály,Obnovení,Odpad z obalu,Odpad z výroby,Použitý obal,Primární surovina,Recyklace,Recyklační procesy
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 134372003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13437 Tato evropská norma uvádí přehled fází, kterými obal prochází, počínaje surovinou až po využití použitého obalu poté, co obal splnil svůj účel. Norma rozvádí tyto požadavky popisem procesu materiálové recyklace pro různé materiály používané na obaly a jejím základním cílem je poskytnout praktický návod. Recyklační procesy používané při využívání použitých obalů (často složených z více než jednoho materiálu) a další použité způsoby jsou ovlivněny třemi hlavními hledisky 1) materiálem, ze kterého je výrobek vyroben, 2) zdrojem použitých obalů a 3) způsobem, jakým se zamýšlí recyklovaný materiál použít. Pro optimalizaci technické, ekonomické a environmentální účinnosti pracovních operací při tomto využití je nezbytné vzít v úvahu všechna uvedená hlediska. Tato evropská norma popisuje pracovní operace při recyklaci hlavních typů materiálů a jejich místo v celkovém cyklu výroby materiálu, jeho použití a využití. Recyklace materiálu z použitých obalů se má zvažovat v rámci celkového životního cyklu výrobků a obalů. Účelem obalu je pojmutí, ochrana, distribuce a předvádění výrobků, včetně pokynů k jejich použití. Hlavní role spočívá v předcházení škod/ztrát na výrobcích v obalech obsažených.