Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13439
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 770158
Katalogové èíslo 69241
Název dokumentu Obaly - Míra energetického využití - Definice a metoda výpočtu
Anglický název Packaging - Rate of energy recovery - Definition and method of calculation
Datum vydání 01.01.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.020.20 - Environmentální ekonomika
55.020 - Balení a distribuce zboží obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Energetické využití,Míra energetického využití,Obal,Odpad z obalu,PDF palivo z obalu,RDF palivo z odpadu,Spalování bez energetického využití
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 134392003
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
70284ČSN EN 13439 2004Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13439 Tato evropská norma uvádí metodu pro výpočet míry energetického využití obalů. Směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/EC) vymezuje požadavky, které musí obal splňovat, aby mohl být považován za využitelný. Tato evropská norma rozvádí míru energetického využití odpadu z obalů. Základ výpočtu vychází z obecného diagramu materiálových toků uvedeného v EN 13437, který znázorňuje toky obalů a odpadu z obalů. Účelem obalu je pojmutí výrobků, jejich ochrana, manipulace, distribuce a předvádění k prodeji. Energetické využití použitých obalů představuje v rámci celého životního cyklu obalu jednu z několika možností využití. Za účelem šetření zdrojů a minimalizace odpadů by se měl celý systém, jehož jsou obaly součástí, optimalizovat. Tato optimalizace zahrnuje prevenci, stejně jako opakované použití a využití odpadu z obalů.