Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60774-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 368520
Katalogové èíslo 69183
Název dokumentu Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 palce), typ VHS - Část 4: Kazetový systém S-VHS ET-mód
Anglický název Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic tape on type VHS - Part 4: S-VHS video cassette system - ET-mode
Datum vydání 01.01.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 33.160.40 - Videosystémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova ET mód,S-VHS,VHS,kazetový systém záznamu,záznam,záznam obraz
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60774-42003
IEC 60774-42002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60774-4 Norma definuje způsob záznamu signálu S-VHS na kazetu VHS. Kazety zaznamenané v ET módu pak mohou být přehrávány systémy ekvivaletními VHS, které obsahují funkci SQPB.