Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62053-11
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356132
Katalogové èíslo 69157
Název dokumentu Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2)
Anglický název Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2)
Datum vydání 01.12.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.220.20 - Měření elektrických a magnetických veličin
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova chyby,namáhání,odolnost,oteplení,přesnost,zkoušky,zkraty
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62053-112003
IEC 62053-112003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
503003ČSN EN 62053-11 2003A1
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506070ČSN EN 62053-11 2003Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
21402ČSN EN 60521 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62053-11 Norma zahrnuje převzetí překladem evropskou normu EN 62053-11:2003. Norma zahrnuje typové zkoušky pro elektroměry pro vnější a vnitřní použití a platí pro nově vyrobené elektroměry třídy přesnosti 0,5, 1 a 2; určené pro měření el. energie o kmitočtu 50 Hz nebo 60 Hz.