Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 858-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756510
Katalogové èíslo 69121
Název dokumentu Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba
Anglický název Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance
Datum vydání 01.12.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
13.060.99 - Ostatní normy, týkající se kvality vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova kanalizace,odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu),vodní hospodářství,čištění odpadních vod
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 858-22003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67280ČSN EN 858-2 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 858-2 Tato norma je určena pro odlučovače používané k odlučování lehkých kapalin z odpadních vod. Tuto normu nelze použít k úpravě stabilních emulzí, roztoků lehkých kapalin a vody, tuků a olejů rostlinného a živočišného původu, s výjimkou bionafty. Tato norma poskytuje návod k volbě jmenovité velikosti, jakož i pokyny pro osazení, provoz a údržbu odlučovačů lehkých kapalin podle EN 858-1. Dále též poskytuje doporučení o vhodnosti čisticích prostředků, pokud jsou odváděny do těchto odlučovačů.