Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12385-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 024302
Katalogové èíslo 68951
Název dokumentu Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy
Anglický název Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts
Datum vydání 01.06.2004
Datum ukonèení platnosti 01.11.2021
Datum úèinnosti 01.07.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.65 - Ocelové dráty, drátěná lana a článkové řetězy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření,Informace,drát,duše,informace pro používání,konstrukce,které budou poskytnuté s poptávkou nebo objednávkou,lana omezovačů rychlostí,lana omezovačů rychlostí pro hydraulické výtahy,lana omezovačů rychlostí pro lanové pohony,mazadlo,mazání,minimální,nosná lana,ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření,označování a klasifikace,pramenná lana nosná,průměr,síla při přetržení,tolerance,třída pevnosti lana,vyvažovací lana,výroba lana
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12385-52002
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
75917ČSN EN 12385-5 2004Opr.101.11.2021
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
421ČSN 02 4305 1961
422ČSN 02 4310 1977
423ČSN 02 4312 1977
424ČSN 02 4313 1977
425ČSN 02 4314 1977
426ČSN 02 4320 1977
427ČSN 02 4321 1979
428ČSN 02 4322 1980
429ČSN 02 4323 1969
430ČSN 02 4324 1969
431ČSN 02 4336 1969
432ČSN 02 4337 1969
433ČSN 02 4338 1969
434ČSN 02 4339 1969
435ČSN 02 4340 1973
436ČSN 02 4341 1969
437ČSN 02 4342 1969
438ČSN 02 4343 1969
439ČSN 02 4344 1969
440ČSN 02 4345 1969
441ČSN 02 4346 1969
442ČSN 02 4347 1969
443ČSN 02 4348 1969
444ČSN 02 4349 1969
445ČSN 02 4350 1969
446ČSN 02 4351 1969
447ČSN 02 4352 1969
448ČSN 02 4355 1969
449ČSN 02 4361 1969
450ČSN 02 4362 1969
451ČSN 02 4363 1969
452ČSN 02 4372 1977
453ČSN 02 4380 1969
454ČSN 02 4381 1969
455ČSN 02 4385 1969
24381ČSN 02 4300 1980
24382ČSN 02 4308 1983
24383ČSN 02 4311 1989
24384ČSN 02 4315 1984
24385ČSN 02 4317 1984
24386ČSN 02 4335 1982
24389ČSN 02 4373 1981
24390ČSN 02 4374 1983
67330ČSN EN 12385-5 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512786ČSN EN 12385-5 2021
Anotace

ČSN EN 12385-5 Tato část této evropské normy specifikuje jednotlivé materiály, výrobní a zkušební požadavky pro pramenná lana nosná, vyvažovací a lana omezovačů rychlostí pro lanové pohony a hydraulické výtahy, pohybující se mezi vedeními. V příloze je uveden Výpočet minimální síly při přetržení. V příloze B jsou uvedeny Informace, které budou poskytnuté s poptávkou nebo objednávkou.