Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60268-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 368305
Katalogové èíslo 68930
Název dokumentu Elektroakustická zařízení - Část 5: Reproduktory
Anglický název Sound system equipment - Part 5: Loudspeakers
Datum vydání 01.02.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 33.160.50 - Příslušenství audiotechniky a videotechniky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova elektroakustická zařízení,metody měření,podmínky měření,reproduktory
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60268-52003
IEC 60268-52003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85333ČSN EN 60268-5 2004A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18676ČSN IEC 268-5 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60268-5 Tato norma se vztahuje na reproduktory jako pasivní prvky. Jejím účelem je stanovit vlastnosti, které je nutno specifikovat a také jejich měřicí metody. Pro tato měření se využívají sinusové signály, ale také specifikovaný šum nebo impulsní signály. Norma se nevztahuje na reproduktory s vestavěnými zesilovači.