Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 5167-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 257710
Katalogové èíslo 68916
Název dokumentu Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky
Anglický název Measurement of liquid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 1: General principles and requirements
Datum vydání 01.11.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.120.10 - Průtok v uzavřených profilech
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 5167-12003
ISO 5167-12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
28810ČSN ISO 5167-1 1993
Byla nahrazena dokumenty
Anotace