Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 14617-15
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013630
Katalogové èíslo 68803
Název dokumentu Grafické značky pro schémata - Část 15: Instalační schémata a mapy sítí
Anglický název Graphical symbols for diagrams - Part 15: Installation diagrams and network maps
Datum vydání 01.11.2003
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.080.30 - Grafické značky pro použití v technických výkresech, diagramech, plánech, mapách a v jiné dokumentaci technických výrobků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Definice,detektor,grafické značky,instalační (montážní) schémata,kabel,kanál,mapy sítí,ovládač,potrubí,schémata,vodič,zařízení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 14617-152002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 14617-15 Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část ISO 14617 specifikuje grafické značky pro použití v instalačních (montážních) schématech (například v budovách) a v mapách sítí a doplňuje značky specifikované v ISO 14617-2 až ISO 14617-12.