Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-58
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 68766
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test
Datum vydání 01.11.2003
Datum ukonèení platnosti 01.10.2018
Datum úèinnosti 01.12.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova bezpečnostní předpisy,osobní výtah,požární odolnost,přezkušování,výtah,zkoušení,šachetní dveře
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-582003
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
71851ČSN EN 81-58 2003Opr.101.10.2018
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505155ČSN EN 81-58 2018
Anotace

ČSN EN 81-58 Tato evropská norma stanoví metodu zkoušek pro určení požární odolnosti šachetních dveří výtahů, které mohou být vystaveny požáru ze strany nástupiště. Postup platí pro všechny typy šachetních dveří užívaných pro vstup do výtahu, které jsou určeny k tomu, aby se staly bariérou šíření požáru výtahovou šachtou. Postup umožňuje měření celistvosti a je-li to požadováno, měření tepelné a radiační izolace. Nestanovují se žádné požadavky, kromě ověření, že vzorek je provozuschopný pro mechanické podmínky před provedením zkoušek, protože tyto požadavky jsou obsaženy v příslušné normě pro tento výrobek.